Your search results

Huren

VTH Makelaardij kunt uw zoektocht naar een passende en betaalbare huurwoning vereenvoudigen. Wij kennen de markt en kunnen u – na het vinden van de geschikte woning- met raad en daad bijstaan en u bv. adviseren over  de voorwaarden en condities van de specifieke woning, uw rechten en plichten als huurder, uiteraard de huurprijs en hoe e.ea. vertaald is in de huurovereenkomst. Klopt het allemaal wel en betaal ik niet teveel?

Voor wie?

– Studenten en starters zetten de eerste stappen om zelfstandig te wonen;

– Potentiële kopers willen zich eerst tijdelijk vestigen in een bepaalde gemeente / wijk om een goede indruk te verkrijgen alvorens definitief een woning aan te kopen;

– Alleenstaanden na bv een scheiding zoeken even de rust om een poosje op zichzelf te wonen;

– Dubbele woonlasten zijn ontstaan omdat de oude hoofdwoning niet een twee drie verkocht blijkt te worden.

 

Wij leveren graag maatwerk en zijn ervan overtuigd dat wij met onderstaande aanpak ook voor u kunnen leveren:

  • Inventarisatie van uw woonwensen d.m.v. een registratie op onze website;
  • Het zoeken in de markt naar woningaanbod die aan uw woonwensen voldoet;.
  • Indien gewenst samen met u bezichtigen van de woning(en);
  • Het voeren van de huurprijsonderhandelingen;
  • Het controleren van de huurovereenkomst;

Tegenwoordig wordt er door zogenaamde huurders helaas nog wel eens misbruik gemaakt van de huurwoning. Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan en te beoordelen of de huurder daadwerkelijk is of hij/zij daadwerkelijk is wie hij zegt voeren we een antecedenten onderzoek uit door iedere huurder te screenen in de “huurchecker” database, beschikbaar gesteld door  brancheorganisatie. Daarnaast vragen wij u om de hieronder genoemde documenten aan te leveren:

  • Een kopie van uw legitimatiebewijs
  • Als u in loondienst bent; 3 recente loonstroken, arbeidscontract en/of werkgeversverklaring
  • Als u ondernemer bent; uw meest recente aanslag inkomstenbelasting en een uittreksel van de Kamervan Koophandel

Uiteraard respecteren wij de privacy van onze huurders en zullen het antecedenten onderzoek en de “financiële” check vertrouwelijk behandelen en deze gegevens alleen gebruiken voor het hierboven genoemde doel.

Bij veel huurders bestaat nog steeds de angst: “als ik me inschrijf moet ik vast verborgen bemiddelingskosten of administratiekosten o.i.d. betalen.

VTH Makelaardij garandeert u dat wij op geen enkele wijze kosten zullen doorbelasten aan de woningzoekenden. De verhuurder van een woning is altijd degene die de bemiddelingskosten e.d. voor zijn rekening dient te nemen. Dat leggen wij ook bij voorbaat vast in onze opdrachtbevestiging aan de verhuurder.

 

Voor u als woningzoekende zijn er derhalve absoluut geen kosten verbonden aan onze inspanningen om een geschikte woning voor u te vinden! 

Huren zonder bemiddelingskosten?